Vragen over aanmelden

 

1.       Wanneer moet ik aanmelden?

Aanmelden kan vanaf 7 maart 2022 om 09u. en eindigt op 25 maart 2022 om 17u.

 

2.       Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen. Aanmelden betekent dat je kenbaar maakt in welke scholen je jouw kind wenst in te schrijven. Duid meer dan één school aan. Zo vergroot je je kans op een plekje voor je kind in één van de door jouw gekozen scholen.

Begin april 2022 ontvang je een brief met informatie over het resultaat van je aanmelding.

Heb je een gunstig ticket, dan kun je je kind inschrijven in de school die is toegewezen.

De inschrijvingsperiode voor aangemelde kinderen loopt van 19 april 2022 tot en met 13 mei 2022. Let wel, tijdens deze periode kunnen louter aangemelde kinderen inschrijven.

In de brief krijg je ook meer informatie over hoe je moet inschrijven.

 

3.       Is aanmelden verplicht?

Neen. Aanmelden is niet verplicht. Je mag er uiteraard ook voor kiezen om je kind niet aan te melden. Je kan je kind dan pas inschrijven vanaf 18 mei 2022 in een school waar nog plaats is. Sommige klasgroepen zullen al volzet zijn omdat aangemelde kinderen ondertussen zijn ingeschreven. Het is dus beter om aan te melden.

 

4.       Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig. Dit nummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de kids-ID of op de identiteitskaart. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Hierop kan je eveneens de rijksregisternummers van je gezinsleden terugvinden.

 

5.       Ik ben een gescheiden ouder? Wie meldt aan?

Spreek met de andere ouder vooraf af welke scholen je zal kiezen. Spreek vooraf ook af wie de aanmelding zal doen.


Bij vragen of twijfels, neem contact met ons op:

02 553 51 95 of

loplier.basis@ond.vlaanderen.be

 

6.       Als ik als eerste aanmeld, krijgt mijn kind dan ook als eerste een plaats in de school?

Neen. Het is geen race tegen de tijd. Zelfs als je je kind aanmeldt op de laatste dag van de aanmeldingsperiode, krijgt je kind dezelfde kansen om aan een school toegewezen te worden als een kind dat op de eerste dag werd aangemeld.

 

7.       Hoe weet ik of een school nog vrije plaatsen heeft?

Onder de rubriek “vrije plaatsen” op www.naarschoolinlier.be kun je zien hoeveel vrije plaatsen er beschikbaar zijn. 

 

8.       Speelt de volgorde van de scholen die ik aanduid, een rol?

Ja. Zet de school, waar je je kind het liefst wil inschrijven, op de eerste plaats, de school van je tweede voorkeur op de tweede plaats, enzovoort.

Het aanmeldingssysteem streeft ernaar om je een plaats te geven in een school die zo hoog mogelijk op je voorkeurslijst staat.

 

9.       Hoeveel scholen moet ik aanduiden in het aanmeldingssysteem?

Je duidt minstens één school aan. Maar de ene school is al sneller volzet dan de andere. Wil je zeker zijn van een plaats op een school, dan is het belangrijk dat je meerdere scholen aanduidt. Hoe meer scholen, hoe meer kansen. Meer scholen aanduiden vermindert de kans op een plaats in je eerste voorkeur niet, Het online aanmeldingssysteem streeft ernaar om je een plaats te geven in een school die zo hoog mogelijk op je voorkeurslijst staat.

 

10.   Kan ik mijn antwoorden nog wijzigen?

Ja. Tijdens je aanmelding kan je elk antwoord nog wijzigen.

Heb je je kind al aangemeld of heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op:

02 553 51 95 of loplier.basis@ond.vlaanderen.be

 

Hou er wel rekening mee dat er in principe geen aanpassingen meer mogelijk zijn nadat de aanmeldingsperiode is afgesloten.

 

11.   Wat gebeurt er als ik foutieve informatie invul?

Tijdens het aanmelden dien je elke vraag correct te beantwoorden. Bij de inschrijving zal de school om een bewijs vragen over de identiteit van het kind, het diploma van de moeder, de schooltoeslag indien van toepassing, het domicilieadres van het kind.

De inschrijving kan niet worden gerealiseerd wanneer je foutieve informatie hebt ingevuld. Je zal je kind dan pas vanaf 18 mei 2022 kunnen inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn overgebleven.

Heb je per ongeluk een fout gemaakt? Neem met ons contact op en we gaan de fout samen verbeteren:
02 553 51 95 of
loplier.basis@ond.vlaanderen.be

 

12.   Hoe weet ik vooraf welke wandelafstand het systeem voor mijn kind zal berekenen?

Het is belangrijk om het juiste domicilieadres van je kind op te geven. Bij een tekort aan plaatsen zal de computer de kinderen die het dichtst bij de school wonen toewijzen.

Het aanmeldingsprogramma berekent voor elk kind de afstand automatisch, gebaseerd op de longitude en de latitude van het domicilieadres van het kind en van het adres van elke door de ouders gekozen scholen. De afstanden worden opgehaald uit geopunt.be. Deze coördinaten worden op google maps geplaatst. Via de wandelwegen die gekend zijn bij Google wordt de wandelafstand bepaald.

 

13.   Wat moet ik doen wanneer ik niet akkoord ga met de wandelafstand?

Dien zo snel mogelijk je vraag + motivatie tot het herberekenen van de afstand in bij het Lokaal OverlegPlatform (LOP) Lier:

Loplier.basis@ond.vlaanderen.be

Wij ontvangen je vraag graag voor het einde van de aanmeldingsperiode zodat we ze nog kunnen behandelen voordat de resultaten bekend zijn.

 

Je krijgt een ontvangstbevestiging via mail.

Vervolgens zal de disfunctiecommissie van het LOP de vraag behandelen. Je zal zo snel mogelijk een antwoord + motivatie ontvangen.

 

Vragen waarop we principieel een negatief antwoord geven, zijn:

A.      Een vraag voor het gebruik van een Private weg;

B.      Een vraag voor het gebruik van een weg die nog niet door de stad Lier is geregistreerd als publiek te gebruiken weg.

 

Belangrijk om weten: de meeste wegen zijn door google maps gekend. Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op:

02 553 51 95 of Loplier.basis@ond.vlaanderen.be

Je kan ook een klacht indienen bij  https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.


 

 

Vragen over de kinderen

 

1.       Voor welke kinderen moet ik aanmelden?

Gaat je kind vanaf september 2022 naar een school in Lier of Koningshooikt? Dan ga je je kind aanmelden via deze website.

Aanmelden doe je:

-          Voor kinderen geboren in 2020.

Ook voor kinderen die laat op het jaar geboren zijn en pas in september 2023 naar school zullen gaan.

-          Voor alle kinderen die van school willen veranderen.

-          Voor alle kinderen die naar Lier of Koningshooikt verhuizen en voor een school in de buurt kiezen.

 

2.       Zijn er kinderen die voorrang hebben zoals broers en zussen of kinderen van eigen personeel?

Ja. Is er al een broer of zus op school? Ben je personeelslid van de school? Duid dit zeker aan tijdens het aanmelden. Bij de verwerking van de resultaten krijgt je kind voorrang.

Is je kind geboren in 2020. Dan is er nog een extra voorrangsperiode voorzien.

De voorrangsperiode voor kinderen geboren in 2020 die al een broer of zus hebben op dezelfde school, loopt van 10 januari 2022 tot en met 31 januari 2022. Ook personeelsleden van de school kunnen hun kinderen die geboren zijn in 2020 al inschrijven in de maand januari.

 

3.       Kan ik al mijn kinderen voor dezelfde school aanmelden?

Ja. Je kan al je kinderen voor dezelfde school aanmelden. Elk kind moet je wel apart aanmelden, met de juiste gegevens voor elk kind.

4.       Is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling?

Je kind is een indicatorleerling als het voldoet aan minstens één van onderstaande voorwaarden:
- ofwel ontvangt het gezin een schooltoeslag;   
- ofwel heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs.           
Voldoet je kind niet aan één van deze voorwaarden, dan is je kind een niet-indicatorleerling.

 

Tijdens het aanmelden gaan we je dit vragen. Deze informatie is belangrijk omdat de scholen verplicht zijn om te werken met het systeem van dubbele contingenten. Elke kleuterklas en het eerste leerjaar bestaat uit twee groepen: een contingent met indicatorleerlingen en een contingent met niet indicatorleerlingen. Scholen zijn verplicht om deze sociale mix in beeld te brengen.

 

5.       Mijn kind gaat naar het buitengewoon onderwijs. Moet ik aanmelden?

Aanmelden voor het buitengewoon onderwijs kan niet via dit systeem.               
Voor meer informatie: neem contact op met het CLB of neem contact op met de school voor buitengewoon onderwijs waar je je kind wenst in te schrijven.

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag van het CLB nodig. Het CLB zal je ook kunnen informeren over het aanbod in de ruime regio.

In Lier zijn twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs, n.l.

https://www.balderschool.be/index.php/home/t-vestje

(lager onderwijs basisaanbod en type 9)

Basisschool voor buitengewoon onderwijs van het Vrij onderwijs - De Regenboog - Kessel
(lager onderwijs basisaanbod en kleuter- en lager onderwijs type 2 en type 9)

 

6.       Mijn kind heeft een handicap en zal naar een gewone school in Lier of Koningshooikt gaan. Moet ik aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht. Door wel aan te melden is de kans wel groter dat je kind naar de school van je voorkeur kan gaan.           
Bij de inschrijving zal overwogen worden welke aanpassingen voor je kind nodig zijn.

 

7.       Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Kan ik aanmelden?

Ja. Je kan je kind aanmelden. Neem contact met ons op.             
Wij helpen je dan verder om het formulier in te vullen:
02 553 51 95 of
loplier.basis@ond.vlaanderen.be


 

 

Vragen over wat er gebeurt na de aanmeldingen

 

1.    Hoe worden alle resultaten verwerkt?

 

Voor elk geboorte- en leerjaar heeft de school vooraf beslist hoeveel vrije plaatsen beschikbaar zijn.            
De computer zal nu alle aangemelde leerlingen als volgt orden:

-          Eerst de leerlingen van dezelfde leefentiteit = is er al een broer of zus op school?

-          Dan de kinderen van personeelsleden = is het kind een kind van een personeelslid van de school?

-          Dan de overige kinderen op basis van Schoolkeuze = welke scholen heb je aangeduid? Het systeem zal je kind toewijzen aan de school van je hoogste voorkeur waar er een vrije plaats is. Is er onvoldoende plaats voor alle kinderen in een klasgroep, dan zal de computer de kinderen in deze groep ordenen op basis van wandelafstand.

Voor elk kind berekent de computer dus de wandelafstand van de school tot aan het domicilieadres van het kind.

Voor de kleuterklassen en het eerste leerjaar zijn de vrije plaatsen opgedeeld in beschikbare plaatsen voor indicatorleerlingen en beschikbare plaatsen voor niet indicatorleerlingen. We noemen dit het systeem van “werken met dubbele contingenten”. Geraakt één contingent volzet, dan zullen de overige leerlingen toegewezen worden aan het andere contingent totdat de volledige klasgroep volzet is. De computer zal ook hier alle aangemelde leerlingen in hun contingent ordenen op basis van de ordeningscriteria zoals hierboven omschreven: eerst broers en zussen, dan kinderen van eigen personeel, dan de overige kinderen op basis van schoolkeuze en afstand.

 

2.   Wat gebeurt er als een ander gelijk geordend kind op dezelfde afstand woont?

Bij onvoldoende plaatsen worden deze kinderen via lottrekking toegewezen. Je zal worden uitgenodigd om deze lottrekking bij te wonen.

 

3. Hoe weet ik in welke school ik mijn kind mag inschrijven?

Begin april ontvang je een e-mailbericht met informatie over het resultaat van je aanmelding.

Er zijn drie resultaten mogelijk: 

A.      Je kind wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze:

Je mag gaan inschrijven in deze school tussen 19 april 2022 en 13 mei 2022.

B.      Je kind wordt niet toegewezen aan de school van je eerste keuze maar wel aan een school van je tweede, derde of lagere keuze.

Je mag gaan inschrijven in de toegewezen school tussen 19 april 2022 en 13 mei 2022.

Je kind staat op de wachtlijsten van de scholen van je hogere keuze. Voor deze scholen ontvang je een document “niet-gerealiseerde inschrijving”. Wanneer er toch nog een plaats vrijkomt in een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.

C.      Je kan je kind nergens inschrijven.

Er is geen plaats in de scholen die je hebt gekozen. Vanaf 18 mei 2022 start de vrije inschrijvingsperiode voor de scholen in Lier en Koningshooikt. Vanaf dat moment kun je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

 

4. Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Hou volgende documenten klaar om je kind in te schrijven:       
- je ticket voor inschrijving in de school. Dit is de brief of de e-mail die je hebt ontvangen met het resultaat.      
- de kids-ID of identiteitskaart van je kind;          
- jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft);              
- indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag. Dit is: ofwel het rekeninguittreksel waarop dit staat vermeld; ofwel de brief van de dienst die je schooltoeslag betaalt.

 

5. Wat moet ik doen wanneer ik niet tevreden ben met het resultaat?

Neem contact met ons op. We proberen samen een oplossing te zoeken. Lukt dit niet onmiddellijk, dan leggen we je klacht voor aan de disfunctiecommissie:             
02 553 51 95 of
loplier.basis@ond.vlaanderen.be          
Je kan ook terecht bij de
Commissie inzake Leerlingenrechten.

 

6. Wat is een disfunctiecommissie?

Het doel van de disfunctiecommissie is het bespreekbaar maken en het oplossen van problemen die, ondanks de procedure en de technische kwaliteit van het systeem, toch aanleiding geven tot foutieve of onvolledige resultaten.

Om de neutraliteit van de disfunctiecommissie te garanderen

bij de klachtenbehandeling, is de commissie evenwichtig

samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende schoolbesturen,

vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het Lokaal OverlegPlatform van Lier basisonderwijs.

 

7. Ik ontvang een brief met de melding dat ik toch mijn kind kan inschrijven.

Mijn kind is ondertussen ingeschreven in een andere school. Wat nu?  
Je kan je kind gerust gaan inschrijven. De inschrijving in een school van je lagere keuze zal automatisch vervallen wanneer je je kind toch inschrijft in een school van hogere keuze.

 

8. Mijn kind is ingeschreven in een school maar ik wil toch van school veranderen. Kan dat?

Vanaf 18 mei 2022 kun je je kind inschrijven in een andere school in Lier of Koningshooikt.

Vragen over het adres van je kind

 

1.    Kan ik mijn kind al voor een school in Lier of Koningshooikt aanmelden maar mijn kind woont er nu nog niet?

Dit kan. Tijdens het aanmelden vul je het huidige domicilieadres van je kind in.
Je informeert ons via
loplier.basis@ond.vlaanderen.be dat je kind zal verhuizen, en vermeldt ook welk adres, zodat wij rekening kunnen houden met het toekomstig domicilieadres van het kind. Om de inschrijving in de school te realiseren, gelden twee voorwaarden:

-  Bij de inschrijving van je kind op school breng je een kopie van een huurcontract, koopovereenkomst, eigendomsakte of bouwvergunning mee.

- Je verhuist nog voor 31 december 2022 naar Lier of Koningshooikt.

 

2. Mag ik het adres van grootouders of andere personen opgeven?

Dit kan niet. Alleen het officieel domicilieadres van het kind komt in aanmerking.           

3. Mijn kind woont buiten Lier of Koningshooikt. Kan ik aanmelden?

Je kan je kind aanmelden. Bij een tekort aan plaatsen zal de kans op een inschrijving wellicht kleiner zijn. Kinderen die dichter bij de school wonen, krijgen immers voorrang.

 

4. Mijn kind heeft geen wettig domicilieadres. Kan ik aanmelden?

Ja. Je kan je kind aanmelden. Neem in alle vertrouwen contact met ons op.       
Wij helpen je dan verder om het formulier in te vullen:
02 553 51 95 of
loplier.basis@ond.vlaanderen.be

Alle kinderen in België hebben immers recht op onderwijs.

 

5. Mijn kind woont zowel bij moeder als bij vader. Welk adres moet ik opgeven?

Je geeft het huidig domicilieadres van je kind op. Een tweede verblijfplaats of een gedeelde verblijfplaats (bijvoorbeeld in geval van gescheiden ouders) geldt niet. Ook een tweede verblijfplaats, geregistreerd via het bevolkingsregister van de gemeente, komt niet in aanmerking.

Wacht het resultaat van je aanmelding af. Misschien is er voldoende plaats in de school om je kind toe te wijzen.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op:               
02 553 51 95 of               
loplier.basis@ond.vlaanderen.be